Nordic Entertainment Group (NENT Group) och TV 2 Danmark har idag kommit överens om en förlikning av NENT Groups skadeståndstalan som väcktes år 2006. TV 2 Danmark har att erlägga DKK 430M (cirka SEK 600M) i förlikningsersättning till NENT Group.

NENT Groups skadeståndstalan mot TV 2 Danmark och dess ägare, den danska staten, inför Østre Landsret rörde frågor om konkurrens och statligt stöd, inklusive TV 2 Danmarks tillämpning av vissa rabatter på TV-reklam mellan åren 2001 och 2010.

Talan väcktes mot bakgrund av ett beslut från den danska konkurrensmyndigheten år 2005 som fastställde att TV 2 Danmarks användning av dessa rabatter utgjorde missbruk av dominerande ställning. Myndighetens beslut upprätthölls av Danmarks högsta domstol år 2011. Dagens förlikning har nåtts efter klargörandet av flera avgörande juridiska frågeställningar.

MER LÄSNING: De 15 bästa Bondlåtarna

Anders Jensen, VD och koncernchef, NENT Group: “Vi är nöjda att äntligen avsluta den här väldigt långa processen med ett finansiellt positivt utfall för vårt bolag. Utgången skickar även en stark signal om vikten av rättvis konkurrens, och är därför positiv för hela den danska marknaden.”

Betalningen från TV 2 Danmark rapporteras som en positiv jämförelsestörande post i NENT Groups kvartalsrapport för det första kvartalet den 26 april.

Artiklar som kan falla dig i smaken:

Ta ton i diskussionen

Din mailadress kommer inte att publiceras. Required fields are marked *